Go to Dzogchen Monastery Home

 

Dokden Lama

Dokden Lama

Dokden Lama là một Đạo sư chứng ngộ đích thực của giáo lư Dzogchen. Ngài được coi là hiện thân về tâm của Gyalse Zhenpen Thaye, như được báo trước trong những tiên tri của các Đạo sư Pema Lingpa và Dodrupchen. Gyalse Zhenpen Thaye lần lượt là hiển lộ kỳ diệu của đại học giả Vimamitra và đại dịch giả Vairosana. Dokden Lama đă hóa thân có chủ ư để phục hưng di sản tâm linh Đại Viên măn của chúng ta, và đặc biệt là ḍng giáo huấn riêng của Dzogchen Rinpoche, là ḍng đă trở thành một ngọn đèn không có dầu đốt.

Năm hai mươi mốt tuổi, để theo đuổi Phật Pháp, Dokden Lama rời gia đ́nh tại Achong, Golok và tới tu viện Dzogchen. Trong khi trải qua việc tu tập ở tu viện, ngài chịu đựng những gian khổ ghê gớm của sự nghèo khó và những điều kiện khắc nghiệt trong hơn mười năm. Đi theo nhiều Đạo sư tâm linh, trong đó có Đại Khenpo Pema Tsewang, ngài nghiên cứu và suy niệm về các Kinh điển và Mật điển. Thời gian ngài sống với vị trợ giáo Đại Khenpo Jigme Yonten Gonpo c̣n tràn đầy ư nghĩa hơn nữa. Từ Đạo sư này ngài nhận toàn bộ giáo lư Tâm Yếu siêu việt và trở thành một vị hộ tŕ của ḍng chứng ngộ. Quan trọng nhất là ngài được ban cho ḍng hướng dẫn mật thiết Tâm Yếu Tối thượng của Guru mà Dzogchen Rinpoche Thứ Tư Migyur Namkhe Dorje đă thọ nhận trong các linh kiến của Đức Longchen Rabjam Toàn Trí. Sau này, khi Dokden Lama ở trong tù, ngài có các linh kiến về vị Đạo sư Jigme Yonten Gonpo của ḿnh và tiếp tục nhận các giáo lư. 

Dokden Lama bị giam cầm tổng cộng hai mươi năm ở vài nơi, kể cả Xining và Tangarmo. Trong thời gian đó, ngài chuyên tâm vào các thực hành trekcho và thogal mỗi khi có cơ hội. Ngài đă khám phá một số luận giảng kho tàng tâm, bao gồm bản văn thực hành Dzogchen Namkhar Drindal hay Bầu Trời Quang đăng của Đại Viên măn, và đă có thể bí mật giảng dạy một vài đệ tử tận tụy.

Những giảng giải toàn hảo về sự chứng ngộ mà Dokden Lama ban cho th́ không hề khác biệt với giáo lư của Đức Longchen Rabjam Toàn Trí. Ngài có sự chứng ngộ viên măn của tâm giác ngộ và mọi sự ngài làm th́ hoàn toàn phù hợp với Pháp.

Tulku Tenpo, đệ tử của Đạo sư, nói rằng khi ở trong tù, Dokden Lama đă tiết lộ một tiên tri liên quan tới phần sau cùng của cuộc đời của chính ngài:

   Con hổ có một sơn thất,
   Những trưởng tử (con trai) của ḍng truyền thừa vây quanh,
   Giảng dạy Pháp sâu xa của cha Pema.
   Đến thời để ảnh hưởng của trưởng tử phát triển,
   Và nhiều điều sẽ xảy đến cho Pháp.

Khi ngài được phóng thích, Dokden Lama trở về quê hương ở quận Achong và thiết lập một tu viện ở một địa điểm được gọi là thung lũng Mănh Hổ. Đây là ư nghĩa của chữ hổ được đề cập tới trong tiên tri. Ngài bắt đầu giảng dạy rộng răi Đại Viên măn, và thúc đẩy các đệ tử từ khắp nơi tụ tập quanh ngài. Vùng đất trở nên nổi tiếng là trung tâm nhập thất Achong Dokden.

Những năm sau đó Dokden Lama trở về Dzogchen và ban cho tất cả những tulku và khenpo các giáo lư về Tâm Yếu của Dakini và Tâm Yếu của Đại Quảng trí (Longchen Nyingthig). Chính trong thời gian này, trong thiền định tịnh quang, Dokden Lama đă giải đoán các tiên tri tượng trưng của Đại Khenpo Jigme Yonten Gonpo và khám phá nhân thân của Dzogchen Rinpoche Thứ Bảy.

Mùa hạ năm 2001, Dokden Lama giảng dạy Ba Giáo khóa của sự Ngơi nghỉ của Longchenpa cho một hội chúng đông đảo tập họp tại Học viện Kinh điển Shira Sing. Ngài cũng ân cần chỉ dạy cho một nhóm riêng gồm hai mươi mốt tulku và khenpo trong Mười Bảy Đại Tantra Tâm yếu Cực kỳ Sâu xa.

Dokden Lama thị tịch tại tu viện của ngài năm 2003 giữa nhiều dấu hiệu tốt lành của sự giác ngộ.

Dokden Lama's Stupa
Bảo tháp của Dokden Lama tại Pema Tung

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23