Go to Dzogchen Monastery Home

 

Hành hương về Dzogchen - Dấu chân trên đá

Khi các Đạo sư chứng ngộ bản chất hư huyễn của cuộc đời, họ tự nhiên có khả năng tạo ảnh hưởng to lớn tới thế giới xung quanh ḿnh. Điều này đôi khi được thể hiện bằng việc để lại dấu chân trên đá cứng. Nhiều dấu hiệu thiêng liêng của sự thành tựu tâm linh này có thể được t́m thấy quanh thung lũng Dzogchen, kể cả dấu ấn của các Đạo sư vĩ đại như Guru Rinpoche, Yeshe Tsogyal, Dzogchen Rinpoche, Khenpo Yonten Gonpo và Shenpen Tharye.

footprint footprint 2
footprint 4
footprint 3
footprint 5
footprint 6

Theo lộ tŕnh hành hương --> Cốc Ẩn tu

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23