Go to Dzogchen Monastery Home

 

Hành hương về Dzogchen - Cốc Ẩn tu

Một thời đă từng có nhiều trung tâm ẩn cư nhỏ quanh Pema Tung và trong khu rừng ở phía trên cao. Một trong những trung tâm này nh́n xuống các cánh đồng cỏ của Pema Tung và tàn tích của ngôi đền chính vẫn c̣n ở đó cho tới ngày nay. Ở đây những người ẩn tu thường ở tối thiểu ba năm, ba tháng và ba ngày. Trong thời gian này họ công phu "Tâm Yếu của giáo huấn Dakini". Trong suốt toàn bộ các kỳ ẩn tu này có toàn bộ mười ba đạo sư đă đạt tới thân cầu vồng, dấu hiệu chắc chắn của việc đạt được giác ngộ. Những sự ban phước (gia hộ) của nhiều bậc thầy giác ngộ như vậy khiến cho Dzogchen trở thành một miền đất hết sức đặc biệt.

Original Retreat Centre

Những vết tích của Trung tâm ẩn cư xưa

Retreat House 1

Vị đạo sư sống trong cốc này đă từng ở ẩn trên 15 năm.

Retreat House 3
Retreat House 2

Cốc ẩn tu biệt lập

Pema Tung Retreat Houses Winter
retreat house 6

Cốc ẩn tu nằm phía trên Dzogchen

Cốc ẩn tu mới xây ở Pema Tung

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23