Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đức Dzogchen Rinpoche Gyurme Tegchog Tenzin Thứ II

gymet thekchog tenzin02

Sinh năm 1699 ở Dege, Gyurme Tegchog Tenzin được vị Khai Mật tạng Vĩ đại Nyima Trakpa, Ponlop Namkhe Ozel và Minling Terton Gyurme Dorje – là những đệ tử chính yếu của hóa thân trước của ngài - thừa nhận là Dzogchen Rinpoche thứ hai. Trong thời thanh niên, Rinpoche thực hiện hai chuyến du hành tới miền trung Tây Tạng và khi học tập với hơn bốn mươi vị thầy tâm linh kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ VII Kalsang Gyatso, ngài đă quán triệt toàn bộ tuyển tập Kinh điển và Mật điển. Quan trọng nhất là Ponlop Namkhe Ozel, vị Lạt ma truyền giới của Rinpoche, đă truyền cho ngài toàn bộ ḍng lắng nghe Đại Viên măn, giống như ngài đă nhận giáo lư này từ Dzogchen Pema Rinzin.

Theo các giáo huấn của Rinpoche, vua xứ Dege đă xây dựng kho tàng vĩ đại Dharma Dege Barkhang và ngày nay nó vẫn là nhà in Kinh điển rộng lớn và nổi tiếng nhất ở Tây Tạng. Từ trụ xứ của ngài ở Dzogchen, Gyurme Thekchok Tenzin đă truyền dạy giáo lư không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, ban các quán đảnh và giáo huấn riêng về Đại Viên măn. Ngài cũng biên soạn luận giảng về pháp tu mở đầu của Khandro Nhingthig được đặt tựa đề là Cỗ Xe (Thừa) Tốt lành Dẫn tới Giải thoát. Ngài an nhiên thị tịch năm 1757 vào tuổi năm năm mươi chín.

Đọc tiểu sử của Dzogchen Rinpoche Thứ Ba

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23