Go to Dzogchen Monastery Home

 

Dzogchen Rinpoche Tenzin Longdock Nyima Thứ VII

7th Dzogchen Rinpoche

Rinpoche sinh tại miền Bare thuộc Amdo hạ vào năm Dần (1974), thân phụ ngài là Tsering Gyaltsen thuộc bộ tộc Magyal và thân mẫu là Dondrup Drolma thuộc bộ tộc Adro - cùng bộ tộc với Dzogchen Rinpoche Thứ Sáu. Từ thủa ấu thơ Rinpoche đă có ḷng bi mẫn và sự xả ly (từ bỏ) vĩ đại. Năm lên bảy tuổi, ngài chứng kiến cảnh giết hại nhiều trăm ḅ yak và cừu ở thị trấn quê nhà. Điều này thôi thúc ngài từ bỏ gia đ́nh và sống một cuộc đời tu hành trong Tu viện Dzogchen.

Trong tu viện, Rinpoche được người chú là Tulku Pema Kalsang Rinpoche và Sogyal, người chăm sóc cho Dzogchen Rinpoche Thứ Sáu, thương yêu nuôi dưỡng và ngài bắt đầu học đọc và viết. Năm mười lăm tuổi, Rinpoche tới Đại học Phật Giáo Shira Sing, ở đó ngài thọ giới xuất gia với Đại Khenpo Dawa Osel và học văn phạm và thi ca. Tiếp tục việc học tập, Rinpoche thọ nhận những giáo lư về tất cả những Kinh điển và tantra (Mật điển) quan trọng từ nhiều vị thầy tâm linh, gồm có Đại Khenpo Dawa Osel, Minyak Khenpo Tsering Nyima, Gegyal Khen Rinpoche Tubten Namgyal, các Khenpo Geymang Wanglo và Wangdu, và Minyak Khenpo Zara Chodrak Vĩ đại. Pandita (học giả) Pema Tsewang Vĩ đại đă dạy ngài những đoạn luận giảng Kinh điển chính yếu của madhyamaka (Trung Đạo), prajnaparamita (Bát nhă Ba la mật đa) và luận lư học cùng với những luận thuyết của Mipham Rinpoche. Rinpoche bẩm sinh rất thông tuệ và năm mười tám tuổi ngài đă tinh thông rất nhiều giáo lư. Ngài được bổ nhiệm làm giảng sư phụ khảo tại Đại học Phật Giáo Shira Sing.

Khi ngài hai mươi tuổi, Rinpoche nghe nói về Đại Khenpo Chokyab Rinpoche, một Lạt ma già chứng ngộ ở quận Serta. Ngài theo học vị Lạt ma này và nhận những giáo lư sâu xa của truyền thống Nyingma, gồm có phần giáo huấn riêng về Dzogpa Chenpo (Đại Viên măn). Trở về Đại học Shira Sing năm hai mươi tuổi, Rinpoche được tôn vinh với danh hiệu Khenpo hay Đạo sư Kinh điển và bắt đầu giảng dạy về những chủ đề khác nhau, gồm có Trung Đạo và Bát nhă Ba la mật.

Với sự chăm sóc của Đạo sư chứng ngộ Dokden Lama, Rinpoche nhận lănh toàn bộ ḍng truyền dạy Dzogchen và sự hướng thực hành theo kinh nghiệm Tâm yếu Bí truyền thậm thâm nhất. Vị Lạt ma hết sức tán thán ngài: ‘Tôi đă trao ḍng truyền thừa cho người cha tôn quư của chúng ta.’ Cũng từ vị Đạo sư này Rinpoche đă thọ Cụ túc giới năm hai mươi bảy tuổi. Lama Tulku Pema Kalsang Rinpoche, nơi nương tựa vĩ đại, và Drukpa Tulku Tupten Nyima đă ban cho Rinpoche toàn bộ tuyển tập những quán đảnh làm thuần thục của truyền thống Nyingma, đầy đủ sự hướng dẫn giải thoát và những truyền dạy hỗ trợ. Theo cách này, Rinpoche có rất nhiều phẩm tính thiêng liêng về trí tuệ, giới hạnh và ḷng bi mẫn.

Dzogchen Rinpoche Thứ VII được thừa nhận như thế nào

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23