Go to Dzogchen Monastery Home

 

Đức Dzogchen Rinpoche Ngedon Tenzin Zangbo Thứ III

3rd Dzogchen Rinpoche

Sinh tại Kham năm 1759, Ngedon Tenzin Zangbo nhớ lại rơ ràng những đời trước của ḿnh và ngay khi có thể tṛ chuyện ngài đă giải thích rằng ngài là một tulku của Tu viện Dzogchen tên là Pema. Ngài nhận ra một cách chính xác những chuỗi cầu nguyện, chày kim cương và chuông nghi lễ mà vị hóa thân trước của ngài - Gyurme Tegchog Tenzin - đă sử dụng. Khi Ngedon Tenzin Zangbo lên bốn tuổi, Pháp vương xứ Dege là vị lănh đạo trong những người thỉnh mời ngài nhận lănh nhiệm vụ trên ngai ṭa tôn quư Dzogchen. Từ năm bảy tuổi ngài bắt đầu học đọc và viết, và ngài thọ những giới nguyện sa di từ hóa thân thứ hai của Nyima Trakpa Tenpe Gyaltsen, nhận Pháp danh tu sĩ là Ngedon Tenzin Zangbo.

Ngài học tập dưới sự hướng dẫn của nhiều Đạo sư mà những vị lỗi lạc nhất trong số đó là Gatok Drimit Hinjong và Barla Tashi Gyamtso. Ngài nhận từ các vị Thầy này tất cả những quán đảnh chính yếu, những trao truyền của ḍng truyền thừa và các giáo lư của phái Nyingma. Quan trọng nhất là Đạo sư Pema Kontul, đệ tử chính của hóa thân trước đó của ngài, đă ban cho ngài đầy đủ những trao truyền của Đại Viên măn. Năm hai mươi tuổi ngài du hành tới Lhasa để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ VIII Jambal Gyatso, và được tôn vinh với danh hiệu Hutuktu Tolo hay Vị Tối cao trong các Lạt ma. Minling Khen Rinpoche cũng thụ phong cho ngài là một Gelong hay Tu sỹ thọ Cụ túc giới (Tỳ kheo).

Trong khoảng thời gian đó, Jigme Lingpa Toàn Trí tiên đoán việc xây dựng một trung tâm nhập thất ở thung lũng thượng của Dzogchen, và tiên tri này được Ngedon Tenzin Zangbo thực hiện. Sau đó toàn bộ mười ba hành giả đạt được giác ngộ qua thân cầu vồng tại đó. Là một vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và tác giả, Ngedon Tenzin Zangpo đă biên soạn mười ba pho Kinh văn và nhờ nương tựa vào sự dẫn dắt của ngài, nhiều đệ tử trong đó có Jigme Trinle Ozel, Jigme Gyalwe Nyugu và Sengtruk Pema Tashi đă quán triệt cái thấy (kiến) Đại Viên măn. Không chỉ có thế, ngài đă xây dựng nhiều ngôi chùa mới và thành lập đại lễ hàng năm và lễ kỷ niệm Năm Mới mà hiện nay vẫn c̣n được duy tŕ tại tu viện Dzogchen. Ngài an nhiên thị tịch vào năm ba mươi bốn tuổi, những hoạt động xây dựng, giảng dạy và thực hành của ngài đă hộ tŕ rất nhiều cho việc phát triển tu viện.

Đọc tiểu sử của Dzogchen Rinpoche Thứ Tư

 

line23

All content © Dzogchen Monastery

line23